Dr.Öğr.Üyesi
Yaşar SUVEREN
Birim
Fen-Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü